ตรวจสอบสถานะการสมัครสัมฤทธิบัตร รุ่น 119 รหัส 644

ตรวจสอบสมัครสัมฤทธิบัตร ได้ทางไหนครับ สมัครไปตั้งแต่ 30 มิ.ย ตอนนี้ยังเงียบ ไม่มีตอบรับมาเ.....

 

สถานะการลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร119

ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตรรุ่น119รหัส644 รหัสนักศึกษา6440026570

 

สถานภาพนักศึกษาปัจจุบันและสมัครเปํนนักศึกษาใหม่

ขอรบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ
1. อยากทราบสถานะภาพนักศึกษาเดิม เนื่องจากสมัครและได้ลงทะเบียน.....

 

สมัครเรียน ป.ตรี ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ระบบแจ้งว่าจะลบข้อมูลหากไม่ชำระเงินค่าสมัครใน 7 วัน เข้าไปกรอกใบสมัครใหม่หลังครบ 7 วัน เพื.....

 

สมัครเรียน ป.ตรี ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ระบบแจ้งว่าจะลบข้อมูลหากไม่ชำระเงินค่าสมัครใน 7 วัน เข้าไปกรอกใบสมัครใหม่หลังครบ 7 วัน เพื.....

 

จะรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้อย่างไร

นักศึกษาใหม่ จะรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้อย่างไร เพราะจำเป็นต้องใช้ในการเข้าสอบ

 

เรื่อง ลาออกจากการเป็น นศ.และทำเรื่องสมัครเป็นนักศ

สามารถ ทำเรื่อง ลาออกจากการเป็น นศ.และทำเรื่องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ใน ระบบon Line ได้ไหมค.....

 

การลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร

ผมลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร 119เรียบร้อยแล้ว แต่ลืมว่าลงวิชาอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบให้หน่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 03 สิงหาคม>

 

นักศึกษาสามารถุลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบั

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ จะสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรประ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 สิงหาคม>

 

สอบถามเรื่องการลาออกและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มสธ.

อยากทราบว่าถ้าเราจะทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษา มสธ. เพื่อจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเรี.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ