แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

แจ้งเปลี่ยนเบอร์ จาก 0617286058
เป็น 0946232269

 

มสธ. 15

ในเอกสาร มสธ. 15 ใส่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผิดค่ะ ได้เขียนแก้ไปในเอกสารก่อนจบแล้ว อยากรบกว.....

 

ขอเปลี่ยนเบอร์ที่ให้กับทางมหาลัย

ขอเปลี่ยนเบอร์ จาก095-9262470 เป็นเบอร์ 063-6258814 เนื่องจากจะใช้เบอร์063-6258814 เป็นหลั.....

 

ขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง หนังสือเรียนและเอกสาร

ต้องการขอเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ เพื่อเป็นการจัดส่งหนังสือ และ เอกสารเรียน <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 สิงหาคม>

 

ข้อมูลนักศึกษา

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ จัดส่งอุปกรณ์การศึกษา ควรแก้ไขข้อมูลติดต่อที่อยู่ ระหว่างทา.....

 

เปลี่ยนนามสกุลใหม่

เนื่องจากข้าพเจ้า จดทะเบียนสมรส
แล้วเปลี่ยนนามสกุล ต้องดำเนินการอย่างไรคะ เนื่องจากบ.....

 

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทร

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 15 สิงหาคม>

 

เรื่องการย้ายขอเปรียนสาขาวิชา

อยากสอบถามว่าเรื่องการขอย้ายสาขาวิชาประกาศนียบัตรไปเป็นปริญญาตรี ของ นางสาวพรธิดา ฉายทอง ร.....

 

เรื่องการย้ายขอเปลี่ยนสาขาวิชา

อยากสอบถามเรื่องการขอย้ายสาขาวิชาจากประกาศนียบัตรไปเป็นปริญญาตรี ของ นางสาวธนพร เรือนบัว ร.....

 

การโอนสัมฤทธิบัตร

ได้ดำเนินการโอนสัมฤทธิบัตร วิชาเศรษฐกิจครอบครัว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนค่ะ เลขประจำตัวผู้เร..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ