คณะ

คณะที่เกี่ยวกับวารสาร ของมสธ มีมั้ยคะ

 

ใบรับรอง

อยากทราบแขนงสาขาไทยคดีศึกษา
มีใบรับรองคุณวุฒิที่ กค.ศ.อนุมัติให้ไหมคะพอดีจะสอบคะแต่พ.....

 

สัมมนา

สอบถามค่ะ ถ้าติดโควิดวันที่ตรงกับไปสัมมนาต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ ต้องลงเรียนใหม่หรือเลื่อน.....

 

มสธ 10

เนื่องจากตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร มสธ 10 จึงขอให้ทาง มสธ จัดส่งเอกสารขอจบการศึกษาให้ใ.....

 

การขอใบจบ

นางสาวสุปราณี ศรีหากันยา รหัส 1642203028 การดำเนินการ ขอใบจบ ใบรับรองมีความล่าช้ามากเลยค่.....

 

สำเร็จการศึกษา

ตอนนี้อนุมัติสำเร็จการศึกษาหรือยังครับ จะได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

มสธ.9

กรณีสมัคเรียนใหม่ ชำระเงินแล้ว สมัคประกาศนียบัตรไปแต่อยากเปลี่ยนเป็น ป.ตรี ได้ไหมคะ

 

ขอ มสธ.15

จบการศึกษา 1/65 ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้วหรือยัง และจะได้.....

 

ชำระเงินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ได้

เนื่องด้วยผมได้รับ ใบคำร้องการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (มสธ.23) เนื่องจากผมไม่ได้ลาพักก..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 พฤษภาคม>

 

สอบถามเรื่องมสธ 14 ครับ

จะได้รับประมาณเดือนไหนครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 29 พฤษภาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ