อยากทราบว่าบัตรนักศึกษาส่งมาหรือยัง

ที่อยู่จัดส่งบัตรนักศึกษาทางมหาลัยพิมพ์ผิด ใส่ตำบลให้ผิดรอบัตรนักศึกษากลัวจะไปตกค้างที่อื่..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 กรกฎาคม>

 

บัตรนักศึกษา

ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้จัดส่ง บัตรนักศึกษาใหม่ให้หรือยังครับ
รหัสเดิม : 6310019655 <..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 22 มิถุนายน>

 

ทำบัตรนักศึกษา

ได้ส่งเอกสาร มสธ16+รูปถ่าย พร้อมชำระเงินเรียบร้อย เพื่อ ขอต่ออายุบัตรนักศึกษา เนื่องจาก บั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 มิถุนายน>

 

ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (มสธ. 26)

อยากทราบว่าทางมสธ. ได้รับอกสาร มสธ. 26 ที่ดิฉันส่งไปแล้วหรือยังคะ? และสามารถต่ออายุบัตรนศ...... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 มิถุนายน>

 

ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

เนื่องจากบัตรนักศึกษาเดิมหาย ได้ทำบัตรใหม่ที่มหาวิทยาลัย แต่ยังไ่ด้รับบัตรนักศึกษา อยากทรา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 พฤษภาคม>

 

ติดตามบัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษาส่งไปทำใหม่ได้สักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้แลย <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

ติดตามบัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษาส่งไปทำใหม่ได้สักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้แลย <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

บัตรนักศึกษาหมดอายุ

พรุ่งนี้(7/5/65)มีสอบซ่อมออนไลน์ เวลา13.30-16.30น.
แต่บัตรนักศึกษา หมดอายุ พ.ย.64

 

ยังต่อบัตร นศ ได้มั้ยคะ

ยังสามารถต่อบัตร นศ ได้มั้ยคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

การต่อบัตร นักศึกษา

บัตรนักศึกษาหมดอายุ
กระผมทำการดาวโหลด เอกสาร และชำระ ค่าบริการแล้ว ต้องส่ง เอกสารไ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 17 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ