เราจะได้รู้คะแนนสอบเมื่อไหร่

คือผมอยากทราบครับหลังสอบเสร็จแล้วเราจะรู้คะแนนสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอีกกี่วันหลังสอบครับ <ตอบโดยเตือนตา...เมื่อ 30 พฤศจิกายน>

 

ผลการทดสอบภาคต้น2563 คาดว่าผลการสอบผิดพลาด

ผลการทดสอบของถาค1 ปีการศึกษา63 คาดว่าผลการสอบผิดพลาดค่ะต้องการให้ช่วยตรวจสอบโดยด่วนค่ะ เป็..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 กรกฎาคม>

 

หากต้องการขอตรวจผลคะแนน ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

หากต้องการทราบผลคะแนนขอเทอมที่ผ่าน ต้องกรอกข้อมูลในฟอร์ม ข้อ 19 แบบขอตรวจผลการสอบ แล้วต้อง..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 มีนาคม>

 

อยากทราบคะแนนสอบ

อยากทราบคะแนนสอบวิชา 10151 20301 27101 รหัสนักศึกษา 6320001792 นางสาวทัชชา แสนคำ ทางอีเมล ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 09 มีนาคม>

 

อยากทราบคะแนนสอบ

อยากทราบคะแนนสอบวิชา 10111 10164 10141 รหัสนักศึกษา6330020865 ส่งได้ทางอีเมล​ jennyzeear5..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 09 มีนาคม>

 

ขอทราบคะแนนสอบ1/63

อยากทราบคะแนนสอบภาคต้น1/63 <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 13 มีนาคม>

 

ขอทราบคะแนนสอบซ่อมภาคเรียน 2/62

ต้องการสอบคะแนนสอบวิชา 97418 ของรหัสนักศึกษา 5896003042 ส่งข้อมูลกลับผ่าน E-mail: orawanth..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 กุมภาพันธ์>

 

ขอทราบคะแนนสอบซ่อมภาคเรียน 2/62

ต้องการทราบคะแนนวิชา 97418 ของรหัสนักศึกษา 5896003042 ส่งข้อมูลกลับผ่าน E-mail : orawanthu..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 03 กุมภาพันธ์>

 

ผลการเรียน

หน่วยกิตยังไม่อัพเดทเลยค่ะ แต่ชุดวิชาที่สอบผ่านเพิ่มให้แล้ว
ต้องทำยังไงค่ะ? <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 10 พฤศจิกายน>

 

จำนวนชุดวิชาที่ผ่านกับหน่วยกิจสะสม

ผมเข้าไปเช็ครายวิชาทั้งหมด ที่ลงทะเบียนมา สรุปผมผ่าน 14 ชุด แต่ทำไมหน่วยกิจสะสมผมยังเป็น 7..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 29 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา