กิจกรรมที่ส่งไปมันไม่พบข้อมูล

ส่งกิจกรรมทางออนไลน์ไปตั้งแต่19 ตุลาคม 64 มีวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 มกราคม>

 

กิจกรรมชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา ภาค1/2564

ขอสอบถาม ดิฉันส่งกิจกรรมชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา ภาค 1/2564 ทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ถ้าจะลงทะเบียนภาคพิเศษ จะมีกิจกรรมประจำชุดวิชาไหมครับ (วิชาศึกษาทั่วไป) <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 12 มกราคม>

 

ทำไหมตรวจสอบการส่งกิจกรรมไม่มีการส่งค่ะ...ไม่ขึ้นเ

ทำไมตรวจสอบการส่งกิจกรรมไม่มีการส่งค่ะ ทั้งๆที่ส่งแล้ว 2 วิชา <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

แจ้งเรื่อง

แจ้งเรื่องที่กิจกรรมชุดทักษะชีวิตส่งช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดในเรือนจำกลางนครศรีธร..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มกราคม>

 

ส่งกิจกรรมออนไลน์ไปวันที่ 30 ธค. 64

ส่งกิจกรรมวิชา 32207 ไปเมื่อวันที่ 30 ธค 64 ตอนนี้เช็คที่ สอบถามข้อมูลการรับเข้ากิจกรรม ขึ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา 1/2564

ผมยังสามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา 1/64 ได้มั้ยครับเนื่องจาก ผมติดภารกิจอยู่จุดบริการประชาช..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 มกราคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

สวัสดีครับ

พอดีได้เห็นข้อความ "นักศึกษาที่เลือก แผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 30 ธันวาคม>

 

กิจกรรมประจำชุดวิชา

กิจกรรมประจำชุดวิชา 1/2564
ขยายการจัดส่งถึงวันที่31 ธันวาคม 2564 เฉพาะช่องทางออนไลน์..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 23 ธันวาคม>

 

เรื่องการส่งกิจกรรมไม่ถึงเพราะอะไร

ทำไหมตรวจสอบการส่งกิจกรรมไม่มีการส่งค่ะ...ไม่ขึ้นเลยทั้งๆที่ส่งแล้วนะค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 20 ธันวาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา