ภาคพิเศษ/2564

ภาคำิเศษ/2564 เปิดให้ลงทะเบียนช่วงไหนคะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 มกราคม>

 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564

ปีการศึกษา 2564 จะมีเปิดภาคพิเศษไหมครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 ธันวาคม>

 

สอบภาคพิเศษ 2/2563

อยากทราบวันสอบภาคพิเศษ 2/2563 ค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 ตุลาคม>

 

รูปแบบการสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ/2563

สอบถามรูปแบบการสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 ค่ะ ว่าเป็นการสอบสนามสอบ หรือการสอบออนไลน์คะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 09 กันยายน>

 

การลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษปี2563

อยากสบถามการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษปี2563ถึงวันไหนค่ะ และสามารถสอบผ่านออนไลน์โดยอัติโนมัติใ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 07 กันยายน>

 

ลงทะเบียนภาคพิเศษ

ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ2/2563หมดเขตวันไหนครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 06 กันยายน>

 

ลงวิชาเพิ่มเติม

อยากลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมต้องทำยังไงครับ
ไม่ทราบว่าภาคเรียนที่3เปิดยังครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 กันยายน>

 

dการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษไปผิดวิชา เราสามารถเปลืี่ยนชุดวิชาลงใหม่ได้ยังไงค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กันยายน>

 

สามารถลงเรียน ภาคเรียนพิเศษ ได้วันไหนครับ เลือกเรี

คือผมเพิ่งสอบปลายภาค ของ ภาค 2/2563 ไปครับ แล้วอยากทราบว่า ภาคเรียนพิเศษ หรือซัมเมอร์ ที่ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 01 กันยายน>

 

การลงเรียนภ่คเรียนพิเศษ

อยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนพิเศษค่ะ ส่วนตัวไม่เคยลงเรีย..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ