หาเอกสารยืนยันการสอบ e-testing ไม่เจอค่ะ ต้องทำยัง

หาเอกสารยืนยันการสอบ e-testing ไม่เจอค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 กุมภาพันธ์>

 

วิชาที่สอบผ่านแล้ว

อยากทราบวิชาที่สอบผ่านแล้ว
<ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 สิงหาคม>

 

ผลสอบภาษาอังกฤษ (STOU EPT)

ยังไม่ได้รับผลสอบอังกฤษเลย จะติดต่อแผนกไหนครับ สอบเมือวันที่ 10 ต.ค. 2564 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 07 กรกฎาคม>

 

เช็คผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด

อยากทราบผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมดเช็คได้ที่ไหนค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 21 เมษายน>

 

การบันทึก​ผลการ​เรียน​

กระผม​ ได้ตรวจสอบ​การบันทึก​ผลการ​เรียน​ ใน stou​ sisa บันทึก​ว่า ผลการเรียน​ที่กระผมสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 เมษายน>

 

ลงทะเบียนสอบซ่อม

เนื่องจากการสอบออนไลน์ปลายภาค 1/64 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ระบบการสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 เมษายน>

 

ผลอบรมเข้ม (พิเศษ) ทำกิจกรรมทดแทน

ผลการอบรมเข้ม(พิเศษ)2/63
เมื่อไรผลการอบรมเข้มจะออกค่ะ
อีก 4 วันจะสอบซ่อม 2/63..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

ผลสอบการอบรมเข้ม 2/2563

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ผลสอบอบรมเข้ม 2/2563 จะประกาศผลสอบวันไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

 

ผลสอบดูไม่ได้

ตรวจสอบผลสอบ 1/64 ใส่รหัสนักศึกษาอล้ว ผลยังไม่มีเลยค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 04 เมษายน>

 

ผลสอบชุดฝึกประสบการณ์

ผลสอบชุดวิชาฝึกประสบการณ์การจัดการ จะประกาศผลวันไหนคะ ตอนนี้ชุดอัตนัย ประกาศผลแล้วค่ะ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 08 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา