เงินส่วนลดค่าเทอมเทอมนี้ที่ว่าทางรัฐบาลกับทางมหาลั

ดิฉันได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วคะ​ วันก่อนมีข้อความเข้ามาได้ส่วนลดคืน​ ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มกราคม>

 

อยากทราบผลการลงทะเบียนขอส่วนลดค่าเทอม

ผมนาย วสันนันท์นันท์ ตุ้ยสืบ ได้ลงทะเบียนขอส่วนลดค่าเทอมตั้งแต่เดือนกันยายนไม่ทราบเราะจะ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

การคืนเงิน

อยากสอบถามถึงมาตรการช่วยเหลือ นศ. ที่ลดค่าอุปกรณ์การเรียน ว่าจะได้ตอนไหนค่ะ แล้วแจ้งยอดไป..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

เงินคืน

ทางมหาวิทยาลัยใช้เวลาในการตรวจสอบการเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาเทอม 1/64 นานแค่ไหน..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

ขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมเรียน

อยากสอบถามความคืบหน้า เรื่อง การขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเนียมเรียน ว่าทำไมยังไม่ได้อีกครับ นี่..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม

ลงทะเบียนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ยังไม่ได้เงินคืนเลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 06 พฤศจิกายน>

 

การขอเงินค่าซ่อมคืน

เนื่องจากลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ ตรวจสอบแล้วว่าสอบผ่าน จึงขอเงินค่าลง..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 08 ตุลาคม>

 

ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียน

ดิฉันนางสาวเฉลิมศรี เมืองประสงค์ รหัสนักศึกษา 6210005895 ขอทำเรื่องคืนเงิน จำนวน 1,900 บาท..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 14 กันยายน>

 

ติดตามการขอเงินคืน จำนวน 2,000 บาท

ขอติดตามการคืนเงิน (สำนักทะเบียนและวัดผลได้ส่งคำร้องขอรับเงินคงเหลือจากการลงทะเบียนเรียน ใ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 05 สิงหาคม>

 

การขอเงินคืนจากการลงทะเบียนเรียนเกิน เทอม 2/63

ดิฉัน นางสาวจุฬามณี ทองชา รหัสนักศึกษา 6130032268 มีความประสงค์ขอรับเงินคืนจากการลงทะเบียน..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 06 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ