ขอใบเสร็จ​รับเงินค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน

ดิฉันเป็น​ นศ1/64​ ต้องการใบเสร็จ​รับเงินค่าเทอม/ค่าลงทะเบียน​เรียน​ ของทางมหาวิทยาลัย​ที่..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 25 สิงหาคม>

 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 1/2564

ได้ลงทะเบียน 1/2564 ไปแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฏาคม 64 ช่วยติดตามและจัดส่งให้ด้วยครับเพราะต้อง..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 สิงหาคม>

 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 1/2564

ได้ลงทะเบียน 1/2564 ไปแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฏาคม 64 ช่วยติดตามและจัดส่งให้ด้วยครับเพราะต้อง..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 สิงหาคม>

 

ใบเสร็จค่าเทอม

ต้องการขอบิลค่าเทอมเพื่อนนำไปเบิกครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 20 สิงหาคม>

 

ขอใบเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานราชการ

เบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานราชการปีการศึกษา 1/2563 และปี 2/2563 ต้องการเอกสารการเบิกรวมทั้..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 สิงหาคม>

 

ขอใบเสร็จ 2/63

ยังไม่ได้ใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/63 ค่ะรบกวนส่งให้อีกครั้งค่ะ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 14 กรกฎาคม>

 

ติดตามใบเสร็จค่าลงทะเบียน2/2563

ยังไม่ได้รับใบเสร็จชุดวิชาวิชาชีพกฎหมาย2/2563 ขอรับใบเสร็จกรุณาส่งนายณพพล ประเสริฐศรี 225 ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 กรกฎาคม>

 

ขอใบเสร็จรับเงิน ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมฯและระบีย

ขอใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาค2/2563 ประกาศกำหนดเงินค่า..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 02 กรกฎาคม>

 

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน

สอบถามเรื่องใบเสร็จลงทะเบียน ปริญญาตรี ภาค 2 ปี 2563 ค่ะ
ยังไม่ได้รับเลย ไม่ทราบว่าส..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 มิถุนายน>

 

ใบเสร็จลงทะเบียน

สอบถามเรื่องใบเสร็จลงทะเบียน ปริญญาตรี ภาค 2 ปี 2563 ค่ะ
ยังไม่ได้รับเลย ไม่ทราบว่าส..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 มิถุนายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ