การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

ผมจะรบกวนสอบถามว่า การอบรมหลักสูตรทั่วไป(การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ) ยังมีการอบรมปกติมั้ยค..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 21 พฤษภาคม>

 

สอบถามรหัสวิชาเอกครับ

รหัส 6130006312 เรียนสาขาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐปศาสนศาสตร์ อยากทราบรหัสวิชาเอกเพื่อกรอ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

ตรวจสอบการจบ

ต้องการสอบถามว่า สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนได้ครบตามหลักสูตรของตนเองได้อย่างไรบ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 12 มีนาคม>

 

6330023513

อยากทราบว่า เทอม2นี้ ผมต้องทะเบียนวิชาอะไรบ้าง การท่องเที่ยว เทอม 2 <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 24 กุมภาพันธ์>

 

จะศึกษาซีดีมัลติมีเดีย อย่างไรคะ

ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกค่ะ วิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
ได้รับหนังสือ ซีดีเสี..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

แก้ไขค่ะ/การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แผน ก3

หนูเลือกแผน ก3 ครั้งแรกค่ะ ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ ต้องไปถึงกี่โมงคะ หนูเลือกที่ศูนย์วิทยพั..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 24 ตุลาคม>

 

ผลการเรียนทั้งหมด

อยากรู้ว่าเหลืออีกกี่เล่มถึงจะจบหลักสูตรตอนนี้รอผลสอบอีก1วิชา แต่ไม่แน่ใจว่าวิชาอื่นผ่านหม..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 29 กันยายน>

 

สอบถาม

ปีการศึกษา2563 รายวิชา 32328 ไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน อยากทราบว่ามีรายวิชาอื่นที่สามารถลงแทน..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 01 ตุลาคม>

 

หลักสูตรการศึกษา

ผมย้ายสาขา จากบัญชี มา รัฐศาสตรื
และมี 1 วิชาที่ให้เลือกเสรี สามารถเลือก วิชา ทักษะ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 23 สิงหาคม>

 

จะเข้าดูวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนที่ผ่านมาได้ทางใหน

อยากรุ้คะว่าที่ผ่านมาลงไปกี่ตัวแล้วว <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 23 สิงหาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา