ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 117

ตรวจสอบสถานะการเรียนสัมฤิทธิบัตร รุ่น 117 รหัส 6315002953 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 16 ธันวาคม>

 

สัมฤทธิบัตร รุ่น117

หลังจากสมัครสัมฤทธิบัตร รุ่น117 กี่วันจะเข้าระบบคะ แล้วจะได้รับหนังสือเมื่อไหร่คะ ขอบคุณค่..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 08 ธันวาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

สอบถามค่ะ ลงสัมฤทธิ์บัตรไปหนังสือมาส่งแล้วแต่เช็คในเว็บไม่ขึ้นในที่ลงทะเบียนเรียน ขึ้นแต่ท..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 12 ตุลาคม>

 

ขึ้นระบบเรียน

ผมสมัครรุ่น115 เดือนมิถุนายน จนบัดนี้ยังไม่เข้าระบบที่ เรื่องเอกสารกับบัตรอย่าไปพุดถึงเลย <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 28 กันยายน>

 

ตรวจสอบสถานะสมัครเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรรุ่น 115

ตอนนี้สถานะลงทะเบียนเป็นไงบ้างครับ อยากทราบว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่า เพราะเช็คดูยังไม่มีอะไ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 15 กันยายน>

 

สอบถาม สัมฤทธิยัตร 115

ผมลง สัมฤทธิบัตร 115 ขอทราบความคืบหน้าครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 กันยายน>

 

ความคืบหน้า

ผมสมัคร สัมฤทธิบัตร 115 ทางไปรษณีย์ไว้ ตอนนี้ยังไม่ได้บัตรและเอกสาร ขอทราบความคืบหน้าครับ <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 13 กันยายน>

 

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร

กรณีลงทะเบียนสอบภาค1/63ไว้ยังไม่ได้สอบรอสอบภาคสนามเหลืออีก1วิชาก็จบแล้วค่ะยังสามารถลงโครงก..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 09 กันยายน>

 

สอบถามสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 115

1.สอบถามสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 115 ด้วยครับ
2.ไม่ได้แนบใบเสร็จการชำร..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 07 กันยายน>

 

สอบถามโครงการสัมฤทธิบัตรต้องทำกิจกรรมส่งหรือไม่

เรียนเจ้าหน้าที่

รบกวนสอบถามค่ะ คือลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่กับ มสธ. ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 01 กันยายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา