สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนที่ link https://forms.gle/y5crvgYviixq1KpS7..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) รอบใหม่..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เว็บไซต์เลือกรูปแบบการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และโครงการสัมฤทธิบัติรุ่น 112 (631)..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค ภาคการศึกษา 2/2562 และภาคการศึกษาพิเศษ/2562 คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตารางสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2562 และภาคการศึกษาพิเศษ/2562คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
เมื่อชำรำค่าลงทะเบียนภาค 2/2563 ที่ไปรษณ๊ย์เรียบร้

ช.ม.ที่แล้ว

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ภาค 2/2563 เรียบร้อยแล้ว..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1