สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

แผนการศึกษา ก3 คืออะไร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผน ก3) ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (สอบครั้งแรก) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2561 และภาคการศึกษาพิเศษ/2561 คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
สอบถามเรื่องการย้ายสนามสอบ

4 ช.ม.ที่แล้ว

ย้ายจาก กำแพงเพชร มาที่ ชลบุรี ได้ หรือ จะตรวจสอบยังไงครับ

ทำไมเทอมนี้ การวัดผลสอบ มสธ ช้ามากเกินครับ

4 ช.ม.ที่แล้ว

😅😅

สอบถามเรื่องวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธ

4 ช.ม.ที่แล้ว

ผมจะลงเรียนวิชา99411..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1