สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เนื่องจากในช่วงวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2562 รับหลากหลายวุฒิการศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 นี้โปรดทราบว่ามีชุดวิชาจำนวน 93 ชุดวิชา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
สอบถามรายละเอียดการอนุมัติจบการศึกษา

34 นาทีแล้ว

5820001450 สอบถามรายละเอียดการอนุมัติจบการศึกษาค่ะ

อยากได้ทรานสคิบ มาหมายประวัติการศึกษา ทางราชการ

3 ช.ม.ที่แล้ว

กระผม จ.อ.นพดล แสงภู่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 5530201366 ยื่น ใบ มสธ.10 ไว้เมือ 15..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1