สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดวันสอบไล่ปลายภาค 1/2563 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน แผนการศึกษา ก1 ก2หรือ ก3..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

โครงการสอนปรับพื้นฐานเพื่อการศึกษาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนกําหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากกําหนด วันสอบเดิมวันเสาร์ที่ 18..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ชุดวิชา ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ๑. ๑๐๑๕๒ ไทยกับสังคมโลก ๑ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มสธ...ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1