สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวางมสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการสอบซ่อมภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632)..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศกำหนดวันสอบใหม่ คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลาง (แผนการศึกษา ก2) ภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยฯ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
สอบผ่านวิชาสุดท้ายภาคพิเศษ 2562 แล้ว ต้องดำเินการ

5 ช.ม.ที่แล้ว

ผมพึ่งสอบผ่านวิชาสุดท้ายไปเมื่อภาคพิเศษ/2562 ที่ผ่านมา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สอบกลางภาค2/63

6 ช.ม.ที่แล้ว

สอบออนไลน์ใช้โทรศัพท์สอบได้มั้ยค่ะ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1