สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวางมสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการสอบซ่อมภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632)..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศกำหนดวันสอบใหม่ คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1