วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา ณ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา ณ สนามสอบจังหวัดระยอง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษาและเยี่ยมสนามสอบ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 แนะแนวการศึกษาและมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนห้องตาคงพิทยาคาร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มอบหนังสือ“รวมกฏหมายระเบียบว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาทางไกลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของเครือข่าย
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 พบปะเครือข่ายบริการการศึกษาในจังหวัดระยองและชลบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ศึกษาดูงาน
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา เขตจังหวัดชลบุรี
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั้ง 5 จังหวัด
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สอบ Walk- in Exam ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นิทรรศการแนะแนวการศึกษาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคลองใหญ่ จ.ตราด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41212 กฎหมาย แพ่ง 2 หนี้ ละเมิด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนตราด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เกาะกูด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ศึกษาดูงาน
วันที่ 28 เมษายน 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม ในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
วันที่ 24 เมษายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 11 เมษายน 2562 กิจกรรมวันสงกรานต์
วันที่ 3 เมษายน 2562 งานผึ้งจันท์ แฟร์ ... ดูแลกัน
วันที่ 17 มีนาคม 2562 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
วันที่ 15 มีนาคม 2562 แนะแนวการศึกษาทางไกล กศน.อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 14 มีนาคม 2562 กิจกรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 มีนาคม 2562 แนะแนวการศึกษาทางไกล กศน.อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษาและแนะแนวการศึกษาทางไกล จังหวัดตราด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษาและแนะแนวการศึกษาทางไกล จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา จังหวัดระยอง
วันที่ 27-28 มกราคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา สนามสอบจังหวัดระยอง
วันที่ 23 มกราคม 2562 ให้บริการห้องประชุมการคุมสอบ O-NET
วันที่ 21 มกราคม 2562 เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาทางไกล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา​ จังหวัดระยอง​
วันที่ 20 มกราคม 2562 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
วันที่ 15 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา เขตจังหวัดชลบุรี
วันที่ 5-6 มกราคม 2562 ออกหน่วยบริการการศึกษา เขตจังหวัดชลบุรี