แนะแนวการศึกษา กศน.อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า แนะแนวการศึกษา กศน.เกาะสมุย โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่