ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา


           ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีห้องประชุมและสัมมนาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครัน ทุกห้องประชุมและสัมมนามีเครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉาย Projector, Visualizer, Computer Notebook, และ WiFi Internet ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเองและประทับใจ บริการงานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์
           1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) จุประมาณ 300 คน ราคา 4,000 บาท/วัน
           2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องประชุมชั้นลอย) จุประมาณ 100 คน ราคา 2,200 บาท/วัน
           3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 7-8) จุประมาณ 60 คน ราคา 1,200 บาท/วัน
           4. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 1-6) จุประมาณ 30 คน ราคา 1,100 บาท/วัน


อัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

           1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ขนาด 300 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 160-200 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย)

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 4,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 2,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป 500 บาท

 
   
 
   
 
   
 
   
   
   


           2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องประชุมชั้นลอย) ขนาด 100 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 80 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย)

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 2,200 บาท
3 ชั่วโมงแรก 1,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป 300 บาท

 
   
 
   
 
   
 
   


           3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 7-8) ขนาด 60 คน

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 1,200 บาท
3 ชั่วโมงแรก 600 บาท
ชั่วโมงต่อไป 150 บาท

           4. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 1-6) ขนาด 30 คน

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 1,100 บาท
3 ชั่วโมงแรก 500 บาท
ชั่วโมงต่อไป 150 บาท

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

หมายเหตุ : ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง Projector, Visualizer, Computer Notebook, และ WiFi Internet และในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ มีค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องประชุมและห้องสัมมนา

รายละเอียดติดต่อ : งานบริหารและธุรการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โทร. 075-378680-2