041025621 (6 รูปภาพ)
4 ต.ค.62 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายฉัตรชัย อาชาวิลาวัณย์(เล็ก) กรรมการที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 50/4 หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพโดย:วรชาติ อำไพ
ข่าวโดย:วรชาติ อำไพ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่