041025622 (8 รูปภาพ)
4 ต.ค.62 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ผู้แทนหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ ผ่านระบบ VDO Link
ภาพโดย:วรชาติ อำไพ
ข่าวโดย:วรชาติ อำไพ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่