081025621 (6 รูปภาพ)
8 ต.ค.62 ศวน.มสธ.เพชรบุรี โดยคุณสุมาลี เดชบุญพบให้บริการงานทะเบียน และตามปัญหานักศึกษาในเรือนจำกลางเพชรบุรี
ภาพโดย:วรชาติ อำไพ
ข่าวโดย:วรชาติ อำไพ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่