101025621 (5 รูปภาพ)
10 ต.ค.62 ศวน.เพชรบุรี โดยนายทักษกร แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายวโรรส แก้วประดับ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน นายมนู. เต็กสุวรรณ นายช่างศิลป์ และปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัฒร์ นักวิชาการศึกษา ร่วมกันปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นด์และห้อง OSS พร้อมเก็บสายพ่วงต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ดูเป็นระเบียบและสวยงาม วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ภาพโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 10 ต.ค. 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่