151025621 (4 รูปภาพ)
15 ต.ค.62 ศวน.มสธ.เพชรบุรี นายวรชาติ อำไพ ผู่อำยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ภาพโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 16 ต.ค. 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่