161025621 (6 รูปภาพ)
16 ต.ค.62 ศวน.มสธ.เพชรบุรี นายวโรรส แก้วประดับ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน ควบคุมดูแลช่างที่มาปรับปรุงห้องประชุมศักดิเดชน์ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ภาพโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ทักษกร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 16 ต.ค. 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่