ขั้นตอนการสมัครใช้ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย

กรณีที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
1.สมัครขอใช้บริการ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งที่สาขาที่มีบัญชีอยู่ เมื่อสมัครที่สาขา จะได้รับรหัส PIN เพื่อใช้ในการเข้ามากำหนด
User ID/Password
2.ไปที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย (WWW.ktb.co.th) จากนั้นเลือก อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
3.เมื่อเข้าสู่หน้า Internet Banking ของธนาคาร ให้เลือก "สมาชิก"
4.เลือกที่ย่อหน้าที่ 2 ที่คำว่า "กำหนดUser ID /Password" (specify User ID /Password)
5.ใส่หมายเลขบัญชี 10 หลัก และรหัส PIN ที่ได้รับจากสาขา
6.ระบบจะให้กำหนด User ID/Password ,คำถาม-คำตอบ ,E-mail address
7.ทำการยืนยันข้อมูลหากถูกต้อง
8.เมื่อทำการกำหนดUser ID/password เรียบร้อยเเล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมลล์กลับไปแจ้ง

 

กรณีมีบัตรนักศึกษาของสถาบัน และมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

1.หากยังไม่ได้ทำการ link บัตรนักศึกษาเข้ากับบัญชีธนาคารกรุงไทย จะต้องทำการ link บัตรที่สาขาที่ มีบัญชีอยู่ เมื่อทำการlink ระบบจะทำการสมัคร Tele Banking ให้อัตโนมัติ
2.นักศึกษาสามารถใช้รหัส PIN ที่ได้รับเมื่อตอน link บัตรครั้งแรก เพื่อใช้ในการกำหนด User ID/Password ในอินเตอร์เน็ต
3.ไปที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th)
4. เลือก Internet Banking
5.เมื่อเข้าเมนูInternet Banking ของธนาคาร ให้เลือกเมนู "สมาชิกใหม่"
6.เลือกที่ย่อหน้าที่ 1 ที่คำว่า "สมัครใช้บริการ" (sign in )ใส่หมายเลขบัญชี 10 หลักและรหัส PIN ที่ได้รับจากสาขา
7.ระบบจะให้กำหนด User ID /Password ,คำถาม-คำตอบ, E-mail address
8.ทำการยืนยันข้อมูลหากถูกต้อง
9.เมื่อทำการกำหนด User ID /Password เรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมลล์กลับไปแจ้ง