กลับหน้าแรก มสธ.
การจัดการความรู้ทางการพยาบาล
 | ผู้รับผิดชอบโครงการ | คลังความรู้ | แลกเปลี่ยนความรู้ทางการพยาบาล |
Administrator

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   

  


เกี่ยวกับโครงการ


      โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้ทางการพยาบาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับบัณฑิตพยาบาล ผู้เรียน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพยาบาลและผู้สนใจทั่วไป
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

เชิญชวนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล

ตามที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการพยาบาลบนอินเทอร์เน็ตของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น บัดนี้  โครงการวิจัยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  ปรากฏว่ามีผู้สนใจติดต่อมาจำนวนมาก เพื่อให้สาขาวิชาดำเนินการเปิด website KM Forum in NUrsing ต่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล  สาขาวิชาจึงได้ดำเนินการวาง homepage นี้ไปบน website ของสาขาวิชา หากท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อติชม  สาขาวิชามีความยินดีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติต่อไป

 
   
เชิญชวนร่วมเสวนาและตั้งกระทู้
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบัณฑิต มสธ  รวมทั้งผู้สนใจเข้ามาร่วมเสวนาและตั้งกระทู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และต่อยอดความรู้ทางด้านสุขภาพและการพยาบาล ในเมนู แลกเปลี่ยนความรู้ทางการพยาบาล
 
   
ประกาศ
 
   
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2504-7777 ต่อ 8036-7
โทรสาร 0-2503 2620

Email: boontip.sir@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 83941 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.