ประกาศรายชื่อนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ภาค 2 ปี 2561

รายชื่อนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 ภาค 2 ปี 2561 ดังนี้

1.  มสธ.  นนทบุรี  วันที่ 5 มิถุนายน 2562  คลิ๊กที่นี่

2.  มสธ.  นนทบุรี  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  คลิ๊กที่นี่

3.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก คลิ๊กที่นี่

4.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ คลิ๊กที่นี่

5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่

6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง คลิ๊กที่นี่

7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย คลิ๊กที่นี่

8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กที่นี่

9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี คลิ๊กที่นี่

10.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี คลิ๊กที่นี่

11.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กที่นี่

12.  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  จังหวัดสงขลา คลิ๊กที่นี่


ผู้เข้าชม 1793 คน UPDATE วันที่ 27/5/2562 19:08:20

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin