ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้

1.  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  มสธ. จังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่

2.  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  มสธ. จังหวัดนนทบุรี  คลิ๊กที่นี่

3.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง จังหวัด คลิ๊กที่นี่

4.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กที่นี่

5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี คลิ๊กที่นี่

6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่

7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย คลิ๊กที่นี่

8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี คลิ๊กที่นี่

9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสงขลา คลิ๊กที่นี่

10.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา คลิ๊กที่นี่

11.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ คลิ๊กที่นี่

12.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิ๊กที่นี่

ผู้เข้าชม 281 คน UPDATE วันที่ 11/13/2018 6:14:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin