การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 252xxxxxxx ถึงรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 256xxxxxxx หากมีความประสงค์ขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้นักศึกษายื่นคำร้องหรือติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7562-3
ผู้เข้าชม 338 คน UPDATE วันที่ 7/7/2560 18:13:40

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin