รายละเอียดการสั่งซื้อ

หากท่านสนใจสั่งซื้อวารสารสาขา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-503-3602 ในวันและเวลาทำการ

หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อ แล้วส่งมาที่
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ผู้เข้าชม 2657 คน UPDATE วันที่ 13/3/2563 14:57:53

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin