เลื่อนการสัมมนาเสริมชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่งฯ

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเลื่อนการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง จากเดิมวันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 7 เมษายน 2561
ผู้เข้าชม 164 คน UPDATE วันที่ 3/23/2018 10:51:06 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin