เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
1.  เอกสารสอนเสริมผ่านดาวเทียมวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
2.  เอกสารสอนเสริมผ่านดาวเทียมวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
3.  เอกสารการสอนเสริมชุดวิชากฏหมายอาญา 1 ครั้งที่ 3  คลิ๊กที่นี่

ผู้เข้าชม 825 คน UPDATE วันที่ 17/5/2562 11:49:11

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin