เอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยายของคณาจารย์ อัพเดท 25 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

1.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
2.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศหน่วยที่ คลิ๊กที่นี่
3.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายอาญา 1 ครั้งที่ 3  คลิ๊กที่นี่
4.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 1  คลิ๊กที่นี่
5.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 5  คลิ๊กที่นี่
6.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 6  คลิ๊กที่นี่
7.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 8  คลิ๊กที่นี่
8.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 11  คลิ๊กที่นี่

9.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 12  คลิ๊กที่นี่

10.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 13  คลิ๊กที่นี่
11.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สาคัญ  หน่วยที่ 14  คลิ๊กที่นี่
12.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 10  คลิ๊กที่นี่
13.  เอกสารการสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายแพ่ง 2 หน่วยที่ 15  คลิ๊กที่นี่


ผู้เข้าชม 1061 คน UPDATE วันที่ 3/11/2562 14:26:22

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin