กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ภาค 1 ปี 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 ภาคการศึกษา 1 ปี 2561
1.  มสธ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์  คลิ๊กที่นี่  
2.  มสธ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์  คลิ๊กที่นี่  
3.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กที่นี่
4.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์  คลิ๊กที่นี่
5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิ๊กที่นี่
6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กที่นี่
7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี  คลิ๊กที่นี่
8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย  คลิ๊กที่นี่
9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง  คลิ๊กที่นี่
10.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก  คลิ๊กที่นี่
11.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี  คลิ๊กที่นี่
12.  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา  คลิ๊กที่นี่
13. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 653 คน UPDATE วันที่ 11/26/2018 1:32:33 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin