สัญลักษณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์

nitilogo.jpg

สัญลักษณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นรูปองค์เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ของ มสธ.  องค์เจดีย์อยู่ภายในวงกลมวงใหญ่เส้นหนาและบาง หมายถึงธรรมจักร หรือธรรมศาสตร์  ตรงกลางเป็นตราชู 2 แขน และมีวงกลมเส้นหนาวงเล็ก สื่อความหมายถึงบุคคล

โดยรวมแล้ว สัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึง บุคคลผู้ศึกษาหาความรู้จากศาสตร์แห่งความเป็นธรรม ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.นี้ จะสามารถใช้ความรู้  ความสามารถ  เพื่อดำรงความเป็นธรรม  ความชอบธรรม  ให้เกิดแก่สังคม และ มวลมนุษย์

 

ผู้เข้าชม 1407 คน UPDATE วันที่ 1/6/2555 16:03:01

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin