ระดับปริญญาเอก

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 41903/41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-5048363
ผู้เข้าชม 1718 คน UPDATE วันที่ 13/11/2562 15:58:10

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin