รายงานโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2560

        โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 27 มิถุนายน 2560   click  ภาพงาน   บรรยากาศงาน  VDO งาน ตอนที่ 1   2    3   4   5   6  7  8  9  10

  ปีงบประมาณ 2559 

  ปีงบประมาณ 2558 


 ปีงบประมาณ 2557


 ปีงบประมาณ 2556


 ปีงบประมาณ 2555


 ปีงบประมาณ 2554

  • โครงการการสนับสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา  click

 ปีงบประมาณ 2553


 ปีงบประมาณ 2552 


ผู้เข้าชม 1245 คน UPDATE วันที่ 3/8/2560 15:53:40

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin