นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอให้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ทาง Facebook ของสำนักบัณฑิตศึกษา และโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 11 กันยายน 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ปฐมนิเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.ปี64.png


ไลน์กลุ่ม ECON64.png
ผู้เข้าชม 297 คน UPDATE วันที่ 7/9/2564 18:19:30

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin