สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ที่ได้รับมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่นของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพจากสำนักบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

1. ไม่มีหัว ศิษย์ปัจจุบันรับโล่  - ปี 64 ธันวาคม 2564_Page_1.jpg
1. ไม่มีหัว ศิษย์ปัจจุบันรับโล่  - ปี 64 ธันวาคม 2564_Page_2.jpg
ผู้เข้าชม 247 คน UPDATE วันที่ 16/12/2564 15:44:47

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin