คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. ไม่มีหัว วันที่่ 10 ธ.ค 64 - วันรัฐธรรมนูญ--.jpg
ผู้เข้าชม 114 คน UPDATE วันที่ 16/12/2564 16:42:25

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin