การจัดการความรู้ของทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติที่ดี


การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฏิบัติที่ดี


การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติที่ดี

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติที่ดี

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติที่ดี


ผู้เข้าชม 1332 คน UPDATE วันที่ 9/11/2564 15:48:44

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin