สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มสธ.


ไม่มีหัว ใส่บาตรมาฆบูชา - อัง15 ก.พ.2565_Page_1.jpg
ไม่มีหัว ใส่บาตรมาฆบูชา - อัง15 ก.พ.2565_Page_2.jpg
ผู้เข้าชม 96 คน UPDATE วันที่ 23/2/2565 19:59:50

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin