สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม Line กลุ่มของสาขาวิชาดังไฟล์แนบ


ไลน์กลุ่ม ป.ตรี64.png
ผู้เข้าชม 475 คน UPDATE วันที่ 21/9/2564 10:48:22

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin