หน้าแรก
จิตสังคมผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอาย
ปกิณกะ-สาระ-บันเทิง
สุขภาพผู้สูงอายุ
การจัดการการเงินสำหรับผู้สูงอายุ
ธรรมสร้างสุข
 
 
 

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุ

  ความจำเป็น และการเลือกสถานที่ตรวจ
  ต้องตรวจอะไรบ้าง
 
  _____________________________________________________  
 

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

  การใช้ยาในผู้สูงอายุ
  ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาเมื่อไปพบแพทย์และรับยาจากเภสัชกร
 
  _____________________________________________________  
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

  การเตรียมตัวของผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่างๆ
  ข้อควรระวังในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการออกกำลังกาย
  ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายอย่างไร
  อ้างอิง
 
  _____________________________________________________  
 

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

  การเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  ปัญหาผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับผู้สูงอายุ
  ผู้สูงอายุควรดื่มนมชนิดไหน
 
  _____________________________________________________  
 

สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ

  ห้องรับแขก
  ห้องครัว
  ห้องน้ำ
 
 
  © Copyright 2007-2008. All Rights Reserved.