ยินดีต้อนรับ

โหมดของการถ่ายภาพ

เราควรจะถ่ายภาพด้วยโหมดอะไร ?

แบบประเมินก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ

Program Auto Exposure

โหมดการถ่ายภาพที่กล้องจะปรับค่า

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ให้อัตโนมัติ

โหมดอัตโนมัติปรับความไวชัตเตอร์เอง
โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับ

ค่าความไวชัตเตอร์

และกล้องจะปรับค่ารูรับแสงให้อัตโนมัติ

โหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง
โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับ

ค่ารูรับแสง

และกล้องจะปรับค่าความไวชัตเตอร์ให้อัตโนมัติ

โหมดปรับค่าเองทั้งหมด

โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับค่า

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ได้อย่างอิสระ
ปรับค่าได้อย่าง "อิสระภาพ"

คุณควรจะถ่ายภาพด้วยโหมดอะไร ?

กล้องดี + ฝีมือเยี่ยม = "คุณภาพ"

แบบประเมินหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ