ยินดีต้อนรับ

เลนส์ถ่ายภาพ

เราควรจะถ่ายภาพด้วยเลนส์อะไร ?

แบบประเมินก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

เลนส์ถ่ายภาพ

Photography lens

เลนส์มีกี่แบบ

เราจะเลือกเลนส์อะไร

เลนส์ช่วงปกติ

Normal lens

โหมดการถ่ายภาพที่กล้องจะปรับค่า

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ให้อัตโนมัติ

เลนส์ตาปลา

Fisheye lens
โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับ

ค่าความไวชัตเตอร์

และกล้องจะปรับค่ารูรับแสงให้อัตโนมัติ

เลนส์มุมกว้าง

Wide angle lens
โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับ

ค่ารูรับแสง

และกล้องจะปรับค่าความไวชัตเตอร์ให้อัตโนมัติ

เลนส์มุมแคบ

Telephoto lens

โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับค่า

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ได้อย่างอิสระ
ปรับค่าได้อย่าง "อิสระภาพ"

เลนส์ฟิกซ์

Fix lens

คุณควรจะเลือกซื้อกล้องดิจิทัลด้วยเหตุผลอะไร ?

เลนส์มาโคร

Macro lens

โหมดการถ่ายภาพที่สามารถปรับค่า

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ได้อย่างอิสระ
ปรับค่าได้อย่าง "อิสระภาพ"

แบบประเมินหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ