ยินดีต้อนรับ

เริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิทัล

เราควรจะเริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิทัลอย่างไร ?

แบบประเมินก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

การเตรียมกล้องดิจิทัล

การติดตั้งสายคล้องคอ

การติดตั้งแบตเตอร์รี่

การติดตั้งสื่อบันทึกข้อมูล

การตั้งค่ากล้องดิจิทัล
การตั้งค่าการทำงานของกล้อง

การตั้งค่าการถ่ายภาพนิ่ง

การตั้งค่าการถ่ายภาพวิดีโอ
การตั้งค่าการจัดเก็บภาพถ่าย

แบบประเมินหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ