กลไกการทำงาน

ในระบบมาตรฐานทองคำ จะมีการกำหนดราคาทองคำอย่างเป็นทางการเป็นค่าสกุลเงินของแต่ละประเทศ และอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตรากับทองคำด้วยราคาที่กำหนดไว้ได้อย่างเต็มที่ โดยอุปทานของเงินจะผูกกับปริมาณทองคำที่มีอยู่ของประเทศในขณะนั้น โดยเมื่อมีการค้าขายและลงทุนระหว่างประเทศประเทศที่ขาดดุลการชำระเงินก็จะต้องส่งมอบทองคำให้กับคู่ค้าหรือประเทศที่เข้าไปลงทุนซึ่งจะทำให้อุปทานของเงินในประเทศของตนลดลง และเป็นการเพิ่มอุปทานของเงินในประเทศที่มีภาวะเกินดุลการชำระเงิน