ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2554

1 พฤศจิกายน  2554 - 31 ธันวาคม 2554


คลิกเลือกช่วงเดือนตามภาคการศึกษาเพื่อดูตารางการออกอากาศ

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย
สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz.
สวศ. ขอนแก่น ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz.
สวศ. สุราษฏร์ธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz.
สวศ. สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz.
สวศ. ระนอง ระบบ F.M. ความถี่ 105.75 KHz.
สวศ. แม่ฮ่องสอน ระบบ F.M. ความถี่ 102 KHz.
สวศ. นครสวรรค์ ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz.
สวศ. กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz.
สวศ. อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz.
สวศ. จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz.
กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และ ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz.