นักศึกษาสามารถเข้าชมการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามวันและเวลาที่ระบุ
โดยคลิกที่ช่องตาราง Link


e-Tutorials ตารางการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2554
กรกฎาคม 2554
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
ครั้งที่ 1
อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
สิงหาคม 2554
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
91108
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 


ครั้งที่ 1
อังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่3
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2554
17.00 - 19.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 
เล่น  
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554
17.00 - 19.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10 
เล่น  
71202
โภชนาการมนุษย์
ครั้งที่ 1
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  

93343
หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์

     - ปฐมนิเทศ (ppt)

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
เล่น  
ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
เล่น  
33715
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554
13.00 - 15.00 น
Download   
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เอกสารประกอบ(pdf)
http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf

ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
9.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
เล่น  
32302
การจัดการการตลาด
ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554
10.00 - 12.00 น
Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554
9.00 - 12.00 น

Download  ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น  
60473
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1
อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น  
กันยายน 2554
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
90305
การผลิตสัตว์
ครั้งที่ 1
พุธที่ 7 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พุธที่ 14 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พุธที่ 21 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่8 
เล่น   
71202
โภชนาการมนุษย์
ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7  
เล่น  
ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7  
เล่น  
32302
การจัดการการตลาด
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 10 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
ครั้งที่ 4
อังคารที่ 13 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7  
เล่น  
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 20 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 7  
เล่น  

97210
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผังออกอากาศ
             

  ครั้งที่ 1   หน่วยที่ 1       หน่วยที่ 2       หน่วยที่ 3

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2

  ครั้งที่ 2   หน่วยที่ 4       หน่วยที่ 5        หน่วยที่ 6


  ครั้งที่ 3   หน่วยที่ 7      หน่วยที่ 8        หน่วยที่ 9

  ครั้งที่ 4   หน่วยที่ 13    หน่วยที่ 14      หน่วยที่ 15

  ครั้งที่ 5   หน่วยที่ 10     หน่วยที่ 11     หน่วยที่ 12ครั้งที่ 1
อังคารที่ 13 กันยายน 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อังคารที่ 20 กันยายน 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5  
เล่น  
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 27 กันยายน 2554
17.00 - 19.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 5  
เล่น  
60473
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2
อาทิตย์ที่18 กันยายน 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น  

81311
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์


 
แบบประเมินก่อนเรียน

 แบบประเมินหลังเรียน

  เฉลย


ครั้งที่1
อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 
เล่น  

81314
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์


  Powerpoint หลักเบื้องตันการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 
  แบบประเมินก่อนเรียน

   เฉลย


ครั้งที่1
อาทิตย์ที่  18 กันยายน 2554
13.00 - 15.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 
เล่น  

13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

 ครั้งที่2
อาทิตย์ที่  25 กันยายน 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น  
10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครั้งที่2
อาทิตย์ที่  25 กันยายน 2554
9.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
เล่น  
ตุลาคม 2554
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
81311
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 
เล่น  
ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554
10.00 - 12.00 น

เล่น
ครั้งที่ 5
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554
10.00 - 12.00 น

เล่น
81314
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554
13.00 - 15.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 
เล่น  
ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554
13.00 - 15.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 
เล่น  
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554
13.00 - 15.00 น.

เล่น
ครั้งที่ 4
อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554
13.00 - 15.00 น.

เล่น
60473
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ครั้งที่3
อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554
9.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น  
32302
การจัดการการตลาด
ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554
10.00 - 12.00 น


เล่น
13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
ครั้งที่ 3
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554
9.00 - 12.00 น

เล่น
10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554
9.00 - 12.00 น.
เล่น
 
 
กระดานสนทนาสอนเสริมฯ
93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
91108
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
71202
โภชนาการมนุษย์
93343
หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
32302
การจัดการการตลาด
13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
60473
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
90305
การผลิตสัตว์
97210
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81314
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81311
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
33715
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
รายการสอนเสริมฯ ย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
e-Tutorial สอนเสริมย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...

 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิ้กเม้าส์ขวาที่
ไอคอน ดาวน์โหลด ตอนที่ 6  แล้ว Save Target As

 

 
เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 0-2504-7612 สำนักบริการการศึกษา


     

 

Last updated : 06-Dec-2011 2:01 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.