หน้าแรก :: Home
 
     
 
 

 

วิธี Download ไฟล์ ให้คลิกเม้าส์ขวาที่ไอคอน   แล้วเลือก Save Target As

กิจกรรมทางการพยาบาล
ชุดวิชา 51794 วิทยานิพนธ์ Download ย้อนหลัง
ปฐมนิเทศ ดาวน์โหลด โมดูล 1 ดาวน์โหลด โมดูล 2 
ปฐมนิเทศชุดวิชา 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล Download ย้อนหลัง
 ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
 การสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

Download ย้อนหลัง
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5

 โครงการบูรณาการการศึกษาทางไกล


 

หลักสูตรปริญญาตรี
 ประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล
  
Download
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6

หลักสูตรปริญญาโท

 อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 
    เสาร์ที่ 11 และ อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554
 
Download
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
:: download เอกสารประกอบ และกระดานสนทนา  >> ชุดวิชา 51799 อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 
    เสาร์ที่ 12 และ อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553
เล่น  
Download
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 

 

สัมมนาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
  Download
 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ 1
  การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ 2
  การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น       ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรออกซิเจน
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและประสานสัมผัส 1
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและประสานสัมผัส 2
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อ
  การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชและผู้ป่วยมะเร็ง
  การพยาบาลผู้ใหญ่
    เอกสารประกอบการบรรยาย  1  2
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 1
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 2
  การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
  กฏหมายและจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพการพยาบาล     ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดทบทวนและแบบฝึกหัด
    (ตัว setup โปรแกรม (ไฟล์นามสกุล .EXE ขนาด 11.5 MB) หรือ
    (ไฟล์นามสกุล .RAR แบ่งไฟล์เป็น 4 ไฟล์) | 1 | 2 | 3 | 4 |
ดาวน์โหลด ตอนที่ 1
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

พยาบาลบริการสังคม 

 ความรู้ความเข้าใจและความต้องการผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
    เอกสารประกอบ | 1 | 2 | 3 | 4 |

  สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
    เอกสารประกอบ | 1 |
  การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 
    เอกสารประกอบ | 1 |
    เสาร์ที่ 26 และ อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553  

Download


ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 

บางเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

 

จัดทำระบบโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช