หน้าแรก :: Home
 
     
 
 

การสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารประกอบ

เอกสารแบบ PowerPoint

เอกสารแบบ PDF


เอกสารแบบ PowerPoint

เอกสารแบบ Ms Word

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา