\

 

ผู้เขียน สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.


           ทุเรียนนนท์เป็นพันธ์ไม้ผลประจำถิ่นที่สร้างรายได้สูงกว่าการปลูกไม้ผลชนิดอื่น ถึงกับมีถ้อยคำกล่าวขานว่า “ทุเรียนนนท์ คนซื้อไม่ได้กิน คนกินไม่ได้ซื้อ” และต้องยังมีการจองกันตั้งแต่ยังไม่ออกผล ทั้งนี้เนื่องจากทุเรียนนนท์มีรสชาติที่หวานมันกลมกล่อม เนื้อนุ่มละเอียดไม่เละ กลิ่นไม่แรงและมีสีน่ารับประทาน นอกจากนี้ทุเรียนเป็นพันธุ์ไม้ที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีมาแต่ดั้งเดิม มีหลากหลายพันธุ์ชาวสวนจะตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียนตามชื่อบุคคลที่นำพันธุ์ไปปลูก เช่น กบตาขำ กบพิกุล กบตาแจ่ม กำปั่นตาแพ ฯลฯ หรือตั้งชื่อตามลักษณะสีของเนื้อทุเรียน หรือสีของเปลือก เช่น กำปั่นเหลือง กระเทยเนื้อขาว แดงรัศมี เขียว ตำลึง ฯลฯ

 พันธุ์ทุเรียนนนท์จำแนกได้เป็น ๖ กลุ่ม
         - กลุ่มกบ
         - กลุ่มลวง
         - กลุ่มก้านยาว
         - กลุ่มกำปั่น
         - กลุ่มทองย้อย
         - กลุ่มเบ็ดเตล็ด
         ปัจจุบันสวนทุเรียนนนท์เกือบจะเหลืออยู่เพียงในความทรงจำเท่านั้น เพราะปัญหาสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีผลทำให้ สวนทุเรียน จำนวนมาก ในทุกท้องที่ของจังหวัดต้องล่มจมไปตาม ๆ กัน พันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมนับร้อยพันธุ์ได้สูญไปเกือบหมด คงเหลือเฉพาะพันธุ์ที่สำคัญที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และมีจำนวนเหลืออยู่น้อยมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านของน้ำเน่าเสีย หรือแม้แต่มลพิษในอากาศ และปัญหาที่มี ผลกระทบจนไม่อาจฟื้นฟูสภาพสวนทุเรียนเมืองนนท์ที่เคยมีอยู่อย่างมากมายให้กลับสู่สภาพเดิมได้ คือการแพร่กระจายของหมู่บ้านจัดสรรนับร้อยโครงการ จนทำให้สวนทุเรียนต้องหมดไปทีละน้อย ชมรมผู้อนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ของชาวเมืองนนท์เอาไว้ให้เป็นของดีของจังหวัดนนทบุรีต่อไป


       

 

     “Durian Non” (Durian from Nonthaburi province) is a local type of fruit that is especially profitable for growers. There is even a saying about Durian Non: “Those who buy Durian Non don’t eat it, and those who eat it don’t buy it,” because Durian Non is so highly regarded that it is often offered as a gift to respected persons. Durian Non are in such high demand that purchase reservations have to be made even before the durian first blossoms each season. The taste is sweet and mellow. It is delicate and soft, but not mushy. The smell is not very strong and the color is appetizing.
Durian has long been considered a special attribute of Nonthaburi. There are various kinds of durian. They can be named after the first person who planted them such as Kob Ta Kham, Kob Pikun, Kob Ta Chaem, Kampan Ta Phae, and so on. They are also named after their color or the skin color such as Kampan Lueang (yellow), Krathoey Nuea Khao (white), Daeng Ratsamee (red), Khiao Tamlueng (green) and so on.

      Six types of Durian Non
         • Kop
         • Luang
         • Kan Yao
         • Kampan
         • Thong Yoi
         • Miscellaneous

     Nowadays, Durian Nont orchards are mostly only found in memories as the result of a range of problems. The most significant problem is flooding, which has inundated durian orchards in every part of the province. Perhaps a hundred varieties of durian have been very nearly wiped out, leaving only a few economically viable durian strains. Aside from floods, durian orchards are threatened by environmental problems such as wastewater runoff and air pollution. But the greatest cause for the inability of Nonthaburi’s durian orchards to recover their formerly plentiful status is the expansion of numerous housing estates that take land from the orchards bit by bit. The Durian Nont Conservation Club must work together to preserve this emblematic agricultural heritage of Nonthaburi province so that it can continue to be one of the unique attractions of Nonthaburi province 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลสำนัก บทความทางวิชาการ ผลงานเผยแพร่ งานวิจัย นิทรรศการการศึกษาทางไกล คลังข้อมูล